پایگاه خبری دست دوز - خبر
23/04/1403 0 نظر

  تجارت جهانی چرم خام بسیار شناور است و سالانه حدود ۴% رشد می کند. کشورهای در حال توسعه بیش از نیمی از چرم خام جهان را تأمین می کنند. دستورالعمل های زیست محیطی حدود یک پنجم چرم به کار رفته در تولید کفش را مورد ارزیابی قرار می دهند.

Hide Main content block