پایگاه خبری دست دوز - شهروند خبرنگار

آموزش دوخت چاک دامن و زیپ مخفی دست دوز

یکشنبه, 03 شهریور 1398 ساعت 09:20

آموزش دوخت دامن جناقی دست دوز + فیلم

آموزش دوخت دامن جناقی