پایگاه خبری دست دوز - برگزاری ششمین نمایشگاه کیف و کفش در َآبان ماه

برگزاری ششمین نمایشگاه کیف و کفش در َآبان ماه

فراخوان ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران (امپکس ۸) از تاریخ ۲۹ مهرماه لغایت ۲ آبان ماه

۱۳۹۸

اشتراک این مطلب